FotobusBus Transport

Krasnodar region, PAZ-32053-70 # А 052 ХР 123

RegionFacilityPlateSince...Remarks
  Krasnodar regionSHkol'nye avtobusy Belorechenskogo rajonaА 052 ХР 12309.2019МБОУ ООШ №28 хутор Терновый  September 2019    Arrived at the facility


Your comment

You need to log in to write comments.