FotobusBus Transport

Krasnodar region, PAZ-32053-70 # М 291 ТЕ 123

RegionFacilityPlateSince...Remarks
  Krasnodar regionSHkol'nye avtobusy Vyselkovskogo rajonaМ 291 ТЕ 12309.2017МБОУ СОШ №11 станица Новогражданская  September 2017    Arrived at the facility


Your comment

You need to log in to write comments.