FotobusBus Transport

Krasnodar region, PAZ-32053-70 # С 117 ТЕ 123

RegionFacilityPlateSince...Remarks
  Krasnodar regionSHkol'nye avtobusy Belorechenskogo rajonaС 117 ТЕ 12308.2017МБОУ ООШ №15 поселок Верхневеденеевский  August 2017    Arrived at the facility


Your comment

You need to log in to write comments.