FotobusBus Transport

Krasnodar region, GAZ-322121 (X96) # А 161 ХР 123

RegionFacilityPlateSince...Remarks
  Krasnodar regionSHkol'nye avtobusy Belorechenskogo rajonaА 161 ХР 12309.2019МБОУ ООШ №7 поселок Заречный  September 2019    Arrived at the facility


Your comment

You need to log in to write comments.