FotobusBus Transport

Krasnodar region, PAZ-32053-70 # М 259 ТЕ 123

RegionFacilityPlateSince...Remarks
  Krasnodar regionSHkol'nye avtobusy Vyselkovskogo rajonaМ 259 ТЕ 12309.2017МБОУ СОШ №9 имени Д.А.Слизнякова станица Крупская  September 2017    Arrived at the facility


Your comment

You need to log in to write comments.