FotobusBus Transport

Krasnodar region, PAZ-3206-110-70 (CX, BX) # Х 427 ТН 123

RegionFacilityPlateSince...Remarks
  Krasnodar regionSHkol'nye avtobusy Vyselkovskogo rajonaХ 427 ТН 12311.2017МБОУ СОШ №15 имени А.А.Салько станица Бузиновская  November 2017    Arrived at the facility


Your comment

You need to log in to write comments.