FotobusBus Transport

Krasnodar region, PAZ-32053-70 # В 475 УМ 123

RegionFacilityPlateSince...Remarks
  Krasnodar regionSHkol'nye avtobusy Vyselkovskogo rajonaВ 475 УМ 12309.2018МАОУ СОШ №1 имени Василия Александровича Киселева станица Выселки  September 2018    Arrived at the facility


Your comment

You need to log in to write comments.